Preise für Tarot Karten legen bei Tarot München.


Eine halbe Stunde Tarot Karten legen bei Tarot München kostet 40 €. 

Eine Stunde Tarot Karten legen bei Tarot München kostet 70 €. 

Eine Stunde und 30 Minuten Tarot Karten legen bei Tarot München kostet 90 €.

 

 
Anruf
Karte
Infos